Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20 III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski-miasto Łódź

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/20 Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski-miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.08.2021
Czytany 112 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.08.2021 - 14:36