Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu lipcu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru  RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/20. Osi priorytetowej III Transport Działanie III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.08.2021
Czytany 157 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.08.2021 - 15:07