Informacja o wyborze projektów do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 693/21 z dnia 22 lipca 2021 r. wybrał projekt znajdujący się na liście rezerwowej w ramach Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.08.2021
Czytany 299 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.08.2021 - 07:50