Informacja o wyborze projektów do dofinansowania oraz o zmianie listy rezerwowej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.04.04.00 -IZ.00-10-001/19 Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 692/21 z dnia 22 lipca 2021 r. wybrał projekt znajdujący się na liście rezerwowej w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 10.08.2021
Czytany 295 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.08.2021 - 07:56