Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21.

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, dla naboru nr RPLD.06.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.08.2021
Czytany 334 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.08.2021 - 14:47
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 11.08.2021 - 15:27