Informacja o zmianach na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Uchwałą nr 742/21 z dnia 10 sierpnia 2021 roku dokonał korekty w załączniku Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 12.08.2021
Czytany 345 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  12.08.2021 - 15:22
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 12.08.2021 - 15:25