Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w sierpniu 2021 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 02.09.2021
Czytany 123 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.09.2021 - 15:30