Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu sierpniu 2021 r. w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/20 Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 03.09.2021
Czytany 92 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.09.2021 - 12:57