Informacja o zmianie listy wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 w ramach Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Uchwałą Nr 1072/21 z dnia 15 listopada 2021 r. zmienił listę wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 17.11.2021
Czytany 395 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.11.2021 - 07:51
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 17.11.2021 - 14:34