Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert pt. „Kulturalnie regionalnie" z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 28.02.2022 r. do godziny 23:59:59. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.23) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie popełnionych błędów. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54), p. Anitą Wasiak lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 663 37 71).

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 21.02.2022
Czytany 205 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  21.02.2022 - 11:42
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 22.02.2022 - 14:29