Informacja o umowie o dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Andrespol zawartej w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20.

Informacja o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w lutym 2022 roku w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 01.03.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 146 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  01.03.2022 - 11:52