Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 - Działanie V.2 Gospodarka Odpadami.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie V.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 07.03.2022
Czytany 222 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  07.03.2022 - 06:20