Piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2022 r. pn.: „Pikniki sportowo - rekreacyjne”.

Rodzaj zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Forma realizacji zadania:

wsparcie

Okres realizacji zadania:

15.06 - 30.09.2022 r.

Termin składania ofert:

29 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59:59

Konkurs prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego generatora wniosków:

www.witkac.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nie później niż do 14.06.2022 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs:

100 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji:

100 000,00 zł

Wymagany wkład własny:

20 %

Pobierz załącznik:

Czytany 575 razy
Osoba publikująca :  Łukasz Klimowski
Data publikacji:  01.04.2022 - 10:58