Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 263/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok oraz powołał Komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert.

Najważniejsze informacje o konkursie:

- oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 4 maja 2022 roku do godz. 23:59:59;

- do dnia 11 maja 2022 roku do godziny 16:00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8, podpisane potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego);

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku;

- do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września 2022 roku i kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu. 

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 11.04.2022
Czytany 310 razy
Osoba publikująca :  Anna Traczyk
Data publikacji:  11.04.2022 - 07:54