Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w miesiącu maju 2022 r. w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna  Działania IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 09.06.2022
Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  09.06.2022 - 07:40
Osoba modyfikująca: Adam Weiss
Ostatnio zmieniany: 09.06.2022 - 09:19