Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21

Przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 28.06.2022
Czytany 210 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  28.06.2022 - 14:19