Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD. 03.03.00-IZ.00-10-001/21, Działanie III.3 Transport multimodalny

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 928/22 z dnia 4 października 2022 r.  zmienia załącznik do Uchwały nr 604/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach naboru nr RPLD. 03.03.00-IZ.00-10-001/21 złożonego przez PKP Cargo Terminale Sp. z o. o. pn. „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach” podnosząc poziom dofinansowania dla przedmiotowego projektu z kwoty 45 951 708,60 PLN do kwoty 51 700 000,00 PLN, jak również uzależnia wybór projektu do dofinansowania od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy indywidualnej uzyskanej w procesie notyfikacji.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 06.10.2022
Czytany 190 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  06.10.2022 - 09:06