Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Projekt pn. „Przebudowa wraz z rozbudową  i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala  Chorób Płuc  im.  Bł.  O. Rafała Chylińskiego w Łodzi  dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19” złożony przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22 uzyskał pozytywny wynik oceny.

Dodatkowe informacje

  • Data publikacji: 16.12.2022
Czytany 193 razy
Osoba publikująca :  Adam Weiss
Data publikacji:  16.12.2022 - 13:16