Menu Kontekstowe - Zapytania ofertowe

Regulamin Zapytań Ofertowych

Instrukcja obsługi BIP

Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych

Analiza dotycząca różnych podejść do zielonych zamówień publicznych, mająca być punktem wyjścia do metodologii, która ma być zastosowana podczas warsztatów w ramach projektu międzynarodowego pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” (Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego) – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.052.2.41.2017.AJ
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: 15.06.2017
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50% cena
 • Kryteria oceny ofert: inne: 50% Doświadczenie
 • Termin składania ofert *: 28.04.2017 r. godz. 16:00
Czytany 694 razy Osoba publikująca :  Nina Krajewska
Data publikacji:  11.04.2017 - 09:05
Osoba modyfikująca: Nina Krajewska
Ostatnio zmieniany: 13.06.2017 - 08:52

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji