Sporządzenie ekspertyzy z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego przeprowadzonego w 2010 r. przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego przeprowadzonego w 2010 r. przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRVI.432.35.2012
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Do 14 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu.
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60% - cena
  • Kryteria oceny ofert: inne: 40% - termin
  • Termin składania ofert *: 30.06.2017 r., godz. 12:00
Czytany 594 razy
Osoba publikująca :  Nina Krajewska
Data publikacji:  22.06.2017 - 11:35
Osoba modyfikująca: Marek Makowski
Ostatnio zmieniany: 10.07.2017 - 12:24