Organizacja spotkania Partnerów projektu pn. “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA

Organizacja spotkania Partnerów projektu pn. “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.052.4.2017
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja spotkania Partnerów projektu pn. “Improve the RIS3 effectiveness through the management of the entrepreneurial discovery process” – Beyond EDP, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniach 12-14 września 2017 r. polegająca na zapewnieniu miejsc spotkań, wyżywienia oraz transportu.
    Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: 12-14.09.2017
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź oraz obszar Województwa Łódzkiego
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 11.08.2017 r. godz. 16:00
Czytany 421 razy
Osoba publikująca :  Nina Krajewska
Data publikacji:  04.08.2017 - 14:50
Osoba modyfikująca: Nina Krajewska
Ostatnio zmieniany: 17.08.2017 - 11:24