Organizacja spotkania Partnerów projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja spotkania Partnerów projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniach 17-18 października 2017 r. polegająca na zapewnieniu miejsca spotkania, wyżywienia, transportu oraz materiałów promocyjno-informacyjnych.

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.052.1.26.2017.MU
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: 17-18.10.2017
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100% cena
  • Termin składania ofert *: 25.08.2017 r. godz. 13:00
Czytany 552 razy
Osoba publikująca :  Nina Krajewska
Data publikacji:  18.08.2017 - 15:32
Osoba modyfikująca: Marek Makowski
Ostatnio zmieniany: 28.08.2017 - 15:36