Usługa konsultingowa z udziałem biegłego rewidenta dotycząca zabezpieczenia umowy o dofinansowanie realizacji projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: EFSV/02/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: do 30.06.2018 r
  Uwaga: Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby czynności dotyczące zawarcia umowy w związku z procedurami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przebieg czynności związanych z realizacją zamówienia, w szczególności po stronie wnioskodawcy przedkładającego dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zabezpieczeń umowy o dofinansowanie, spowodowały opóźnienia Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia realizacji usługi po dniu 30 czerwca 2018 r. lecz nie później niż do dnia 06 lipca 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Informacje znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne: 30% - Doświadczenie biegłego rewidenta / biegłych rewidentów,
  10% - Doświadczenie w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.
 • Termin składania ofert *: do 30.05.2018 r.
Czytany 280 razy Osoba publikująca :  Jerzy Urbański
Data publikacji:  24.05.2018 - 11:32
Osoba modyfikująca: Mikołaj Żelanka-Żeleński
Ostatnio zmieniany: 06.06.2018 - 14:38

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji