Usługa konsultingowa biegłego rewidenta w zakresie oceny zdolności Poręczyciela do złożenia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie realizacji projektu wybranego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: EFSV/04/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *: do dnia 14 września 2018 r. 
   
  Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdyby czynności dotyczące zawarcia umowy w związku z procedurami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przebieg czynności związanych z realizacją zamówienia, w szczególności po stronie Poręczyciela przedkładającego dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zabezpieczenia umowy o dofinansowanie spowodowały opóźnienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia realizacji usługi po dniu 14 września 2018 r. lecz nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu: Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty: Wymagane oświadczenie i dokumenty znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne: 30% - Doświadczenie biegłego rewidenta / biegłych rewidentów
 • Termin składania ofert *: do końca dnia 24.08.2018 r.
Czytany 324 razy Osoba publikująca :  Jerzy Urbański
Data publikacji:  17.08.2018 - 15:07
Osoba modyfikująca: Jerzy Urbański
Ostatnio zmieniany: 30.08.2018 - 11:05

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji