Nieautoryzowany serwis samochodów służbowych marki Mercedes

Dodatkowe informacje

  • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPVIII/11/2018
  • Opis przedmiotu zamówienia *: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
  • Termin wykonania zamówienia *: Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.
  • Miejsce wykonania zamówienia *: Łódź
  • Warunki udziału w zapytaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1
  • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
  • Termin składania ofert *: 07.01.2019 r., godz. 13.00
Czytany 122 razy Osoba publikująca :  Tomasz Domżalski
Data publikacji:  28.12.2018 - 12:00
Osoba modyfikująca: Tomasz Domżalski
Ostatnio zmieniany: 24.01.2019 - 13:41

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji