Zapytania ofertowe - nieaktywne (1635)

02.07.2021 - 08:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/07/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00

01.07.2021 - 16:02

ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIE:

1. Z wykorzystaniem jakiej technologi i za pomocą jakiego języka programowania został stworzony Systemu Informacji Geologicznej ?

System Informacji Geologicznej składa się z kilku aplikacji.
Aplikacje napisane są z wykorzystaniem technologii ASP.NET Web Forms w języku C#.
W Systemie wykorzystywane są również baza danych MS SQL oraz serwer mapowy MapGuide.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/37/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r., po podpisaniu umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 23 lipca 2021 r. o godz. 1200.

01.07.2021 - 08:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30 września 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  22.07.2021 r.

29.06.2021 - 11:10

ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA:

1. Prośba o informacje jakich Subskrypcji dotyczy domena?

Poniżej zestawienie licencji do odnowienia:

LP

Nazwa

Nazwa produktowa

Numer Licencji \ Numer seryjny urządzenia

Ilość

1

Licencja Webex Meeting

A-FLEX-NUM-MC

Sub718732

1

2

Licencja Webex Device

A-FLEX-C-DEV-REG

Sub718733

4

3

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2433NRX3

1

4

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2433NQ5E

1

5

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2434PDNQ

1

6

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CPDX80KG

FOC2434PEF7

1

7

Licencja Webex Meeting

A-FLEX-NUM-MC

Sub714945

1

8

Licencja Webex Device

A-FLEX-C-DEV-REG

Sub714945

1

9

Kontrakt serwisowy

CON-SNT-CSKITK9

FOC2429N53Y

1

2. Czy odnowione subskrypcje mają być z utrzymaniem bieżących parametrów np. dostępna przestrzeń na nagrania dla użytkowników końcowych.

Tak, licencje mają mieć zachowane bieżące parametry dla wszystkich odnawianych subskrypcji. Należy zachować ciągłość ich działania.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/36/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt wykonawcy. 

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie 21 lipca 2021 r. o godzinie 12:00.

29.06.2021 - 10:22

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/35/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 12:00

28.06.2021 - 15:39

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/04/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  - termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00.

28.06.2021 - 15:05

UWAGA ZMIANA

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga wykonania naprawy sześciu masztów telekomunikacyjnych zlokalizowanych w: m. Zgierzu, Wilczkowice- Gm. Łęczyca, Biała -gm. Zgierz, Dalików - gm. Dalików, Wartkowice - Gm. Wartkowice, Chociszew - gm. Parzęczew (dokładna lokalizacja poszczególnych masztów zostanie wskazana w dokumentacji projektowej, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy)

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/06/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upływa w dniu  26.07.2021 r., o godz. 10:00

24.06.2021 - 08:31

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/33/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2021 r. o godz. 12:00

18.06.2021 - 15:26

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Tomaszów Mazowiecki

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja - 30 %

  Ilość nośników reklamowych - 15 %

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) - 15 %

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę  - 10 %

 • Termin składania ofert *

  25 czerwca do godziny 12:00

18.06.2021 - 15:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMII.433.9.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  1 września 2021 r. - 31 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Wieluń

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Formularz cenowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 30 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lokalizacja - 30 %

  Ilość nośników reklamowych - 15 %

  Czas umieszczenia nośników reklamowych (długość kampanii) - 15 %

  Dodatkowe elementy reklamy zaproponowane przez Wykonawcę  - 10 %

 • Termin składania ofert *

  25 czerwca 2021 r. do godziny 12:00