Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

29-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.434.1.3.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8-13 czerwca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie 
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca musi posiadać techniczne możliwości przygotowania materiału dziennikarskiego i jego emisji na antenie o zasięgu regionalnym oraz zespół pracowników z kwalifikacjami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 6 maja 2015 r., godzina 12:00
29-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.45.26.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Maj – 15 grudzień 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Określona w Opisie przedmiotu zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  - prowadzą działalność w zakresie usług transportowych,
  - posiadają ważne ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych oraz posiadających ubezpieczenie OC na kwotę co najmniej 15.000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Określone w Formularzu ofertowym
 • Kryteria oceny ofert: inne Określone w Formularzu ofertowym
 • Termin składania ofert * 30.04.2015 r., godz. 12.00
27-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IF.5.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od dnia zawarcia umowy do dnia 18.12.2015 r., szczegółowe terminy zawiera Załącznik Nr 2a i 2b do Opisu przedmiotu zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zleceniobiorca winien posiadać uprawnienia do wystawiania świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne
  ·  cena ogółem za świadczenie usług eksperckich, tj. za przeprowadzenie oceny stanu technicznego wszystkich pojazdów kolejowych wymienionych w Załączniku Nr 2a i 2b do Opisu przedmiotu zamówienia
 • Termin składania ofert * do dnia 07.05.2015 r., do godz.14:00
  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
27-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZI/03/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 22.07.2016 r. godz. 12:00
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, al. Piłsudskiego 8 pokój 551
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty KRS
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% - Jakość
  30% - Staż
 • Termin składania ofert * 22.07.2015 r. godz. 16:00
24-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Akumulator litowo-polimerowy o parametrach: - szt. 300
  ·         Pojemność:  720mAh
  ·         Napięcie znamionowe:  3.7V
  ·         PCM - moduł zabezpieczający przed:
  •  Nadmiernym rozładowaniem (poniżej 3,0V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Przeładowaniem (powyżej 4,2V lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Zwarciem. Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Nadmiernym poborem prądu powyżej 1C (lub odpowiednio według producenta ogniwa)
  • Warunkiem ponownego włączenia: przerwanie obciążenia
  • Czasy reakcji zabezpieczenia oraz napięcia progowe odpowiednie dla rodzaju ogniwa
  ·         Wymiary (ogniwo + moduł PCM)
  • Długość: 45 mm
  • Szerokość: 34 mm
  • Grubość: 5 mm
  • Efektywna długość przewodów (poza obrysem obudowy) : 40 mm
  ·         Pocynowane końcówki na długości 1,5 mm
  ·         Prąd ładowania: 1C
  ·         Oryginalny symbol ogniwa używanego:  PL483446
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia.

  Termin płatności faktur do 14 dni od dnia dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2015 r. o godz. 1200.
24-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OI II.616.6.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
 • Termin wykonania zamówienia * W okresie 22.06.2015 - 26.06.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączniku nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne Opracowanie programu 30%  (kryterium szczegółowo opisane w załączniku nr 1)
 • Termin składania ofert * 08.05.2015r. do godz. 16:00:00
24-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/006/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Czas dostawy do 4 dni roboczych od dnia podpisania zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2015 r. o godz. 1200.
23-04-2015 16:04
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i zrealizowanie autorskiej koncepcji Gali Otwarcia III Forum Regionalnego Polska-Chiny, 28 czerwca 2015 r. o godz. 19:00 na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2015.AS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 28.06.2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Uniejów, Województwo Łódzkie
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość 60%
 • Termin składania ofert * 28.04.2015 r., godz. 10:00
23-04-2015 16:04
Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja zamówienia polegającego na wykonaniu gadżetu promocyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.2.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się  w Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość 60%
 • Termin składania ofert * 28.04.2015 r. godz..10:00
23-04-2015 14:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFIII/005/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Dostawa dożywotniej licencji na pakiet oprogramowania narzędziowego Adobe Master Collection CS6 PL, zawierający co najmniej następujące komponenty: Adobe Photoshop CS6 Extended, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe Acrobat® X Pro, Adobe Flash Professional CS6, Adobe Flash Builder 4.6 Premium, Adobe Dreamweaver CS6, Adobe Fireworks CS6, Adobe Contribute CS6, Adobe Premiere Pro CS6, Adobe After Effects CS6, Adobe Audition CS6, Adobe Prelude CS6, Adobe SpeedGrade CS6, Adobe Encore CS6.

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 14 maja 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 21 maja 2015 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 1200.