Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

15-04-2015 09:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.4.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 16 maja – 5 września  2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Brzustów, Sieradz, Przyłęk, Radziwiłłów, Domaniewice
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2014 r. o godzinie 09:00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę.
14-04-2015 11:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/4/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu. Wykonanie usługi nastąpi na podstawie podpisanej umowy.
  Informacja uzupełniająca: Materiały szkoleniowe dla uczestników konferencji do wydruku przez Wykonawcę w ilości 80 sztuk będą miały objetość około 10 do 15 stron formatu A4. Zamawiający dopuszcza druk dwustronny.

    
 • Termin wykonania zamówienia * 17 czerwca 2015 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce organizacji konferencji Zamawiający poda na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. 
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godz. 16.00
13-04-2015 15:04
W sprawie zapytania ofertowego proszę się kontakować z p. Danielem Wilińskim tel. 42 663 - 34 - 28.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/12/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Opis przedmiotu zamówienia)
 • Termin wykonania zamówienia * Orientacyjnie począwszy od 04.05.2015 do 15.07.2015 r. (z podziałem na etapy)
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika nr 1 Formularz Ofertowy)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20.04.2015 r., godz. 9.00  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.
  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
10-04-2015 12:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/004/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Okres umowy 12 miesięcy.

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług fakturę. Termin płatności faktur do 14 dni od dnia ich dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2015 r. o godz. 1200.
10-04-2015 10:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/11/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy, Wstępne warunki Umowy, Załacznik nr 1).
 • Termin wykonania zamówienia * 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do wyczerpania kwoty.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika nr 1".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 15.04.2015 r., godz. 10.00
08-04-2015 08:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0633.1.2015.TP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 9.04.2015 r. do godz. 16.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
  – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin upływa w dniu 8.04.2015 r. o godz. 15.00
03-04-2015 08:04

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/003/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia *

  Świadczenie usługi sieci korporacyjnej w okresie 01.05.2015r. - 15.09.2015r.

  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług fakturę. Termin płatności faktur do 14 dni od dnia ich dostarczenia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2015 r. o godz. 1200
31-03-2015 09:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRV.45.25.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * kwiecień - 15 grudzień 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Bełchatów, Brzeziny, Sieradz i Łowicz
 • Warunki udziału w zapytaniu O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  - prowadzą działalność w zakresie usług transportowych,
  - posiadają ważne ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 15 000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan dokumantacji potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych oraz posiadających  ubezpiecznie OC na kwotę co najmniej 15 000,00 zł na transportowane w ramach usługi przedmioty.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 01.04.2015 r., godz. 16.00
30-03-2015 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRII.433.11.2015.AR
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 25-26 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Kielce
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać wyłącznie poprzez aplikację webową
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Termin składania ofert * 31.03.2015 r., godz. 9.00
26-03-2015 11:03

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/10/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 21 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Wykonawca zoboawiązany jest dołączyć do oferty wypełniony oraz podpisany załącznik pt. Formularz ofertowy Nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 02.04.2015 r., godz. 12.00