Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 28.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.4.2019.IZ, nakładajacej na GDDKiA obowiazek ograniczenia oddziaływania drogi ekspresowej S8 (Węzeł Wieluń - Węzeł Łódź Południe (A1))

Marszałek Województwa Łódzkiego zawiadamia, iż w dniu 15.10.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.4.2019.IZ, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku
z eksploatacją drogi ekspresowej S8, na odcinku Węzeł Wieluń – węzeł Łódź Południe A1 (od km 128+896,00 do km 232+959,00).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.11.2020
Czytany 61 razy
Osoba publikująca :  Izabela Zelcer
Data publikacji:  30.10.2020 - 07:20