Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 28.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.3.2019.IZ, nakładajacej na GDDKiA obowiazek ograniczenia oddziaływania autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn

Marszałek Województwa Łódzkiego zawiadamia, iż w dniu 15.10.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wniósł odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.3.2019.IZ, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku
z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn  na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.11.2020
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Izabela Zelcer
Data publikacji:  30.10.2020 - 07:27