Obwieszczenie o sprostowaniu z urzędu błędu pisarskiego w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.6.2019.IZ, nakładającej na GDDKiA obowiazek ograniczenia oddzialywania autostrady A1 Toruń - Stryków (Zeszyt I)

Obwieszczenie o postanowieniu Marszałka Województwa Łódzkiego prostującego z urzędu błąd pisarski w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r., znak: RŚVI.7033.6.2019.IZ, nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko, powstającego w związku z eksploatacją autostrady A1 na odcinku Toruń – Stryków – od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ (od km 230+817,00 do km 244+300,00),

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.11.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Izabela Zelcer
Data publikacji:  30.10.2020 - 07:35