Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/20

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/20, pn. „Poprawa wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brójcezłożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.03.2021
Czytany 142 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  11.03.2021 - 14:25