Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/20, Działanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0005/20, pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 254/21 z dnia 22.03.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 17 680 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.03.2021
Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.03.2021 - 12:01