Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-002/20, Działanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/20, pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” złożony przez „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 255/21 z dnia 22.03.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 23 523 102,39 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.03.2021
Czytany 141 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  23.03.2021 - 12:06