Uwagi i wnioski do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 oraz załączników

Zgłoszone w toku opiniowania oraz konsultacji społecznych uwagi i wnioski (w okresie lipiec/sierpień 2020 r.) do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 oraz załączników: Planu inwestycyjnego, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko przedstawiono w załączonej tabeli.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.03.2021
Czytany 375 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Pilaszek
Data publikacji:  29.03.2021 - 08:10
Osoba modyfikująca: Tomasz Pilaszek
Ostatnio zmieniany: 29.03.2021 - 08:13