Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/20, Działanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” złożony przez Gminę Dłutów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 521/21 z dnia 28.05.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 487 602,87  PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.05.2021
Czytany 117 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.05.2021 - 10:02