Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy uzupełnienia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: ŚRIV.7033.3.2021.AU (RŚVI.7033.6.2019.IZ)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy uzupełnienia decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: ŚRIV.7033.3.2021.AU (RŚVI.7033.6.2019.IZ) w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), obowiązku ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń - Stryków na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do Węzła Łódź Północ (od km 230+817 do km 244+300).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.07.2021
Czytany 35 razy
Osoba publikująca :  Anna Urban
Data publikacji:  19.07.2021 - 02:34
Osoba modyfikująca: Anna Urban
Ostatnio zmieniany: 19.07.2021 - 14:44