Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Wyniki konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii został udostępniony do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2020 r., poz. 1057), w dniach 14 - 28 czerwca 2021 roku.

Konsultacje prowadzone były w:

  • w formie pisemnej, za pomocą formularza uwag (załącznik nr 2), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa
    i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W związku z powyższym projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii pozostał bez zmian i został przekazany do dalszego procedowania.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.07.2021
Czytany 92 razy
Osoba publikująca :  Paweł Witkowski
Data publikacji:  26.07.2021 - 13:16
Osoba modyfikująca: Paweł Witkowski
Ostatnio zmieniany: 26.07.2021 - 13:20