Uwagi i wnioski do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 oraz załączników

Zgłoszone w toku opiniowania oraz konsultacji społecznych uwagi i wnioski (w okresie marzec/kwiecień 2021 r.) do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 oraz załączników: Planu inwestycyjnego, Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko przedstawiono w załączonej tabeli.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.07.2021
Czytany 183 razy
Osoba publikująca :  Anna Traczyk
Data publikacji:  27.07.2021 - 08:44
Osoba modyfikująca: Anna Traczyk
Ostatnio zmieniany: 27.07.2021 - 08:54