Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, III.2.1. Drogi wojewódzkie. Nabór nr RPLD.03.02.01-IP.03-10-001/21

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0001/21, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie Gminy Brójce” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.07.2021
Czytany 107 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  29.07.2021 - 12:38