Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-003/20, Działanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/21, pn. „Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Zdrowie” do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 834/21 z dnia 30.08.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 36 673 879,40 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 31.08.2021
Czytany 158 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.08.2021 - 14:31