Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, III.2.1. Drogi wojewódzkie. Nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-002/21

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0002/21, pn. „Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.09.2021
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.09.2021 - 12:59