Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/21, Działanie III.2.1 Drogi wojewódzkie.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0001/21, pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164e na terenie Gminy Brójce” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 889/21 z dnia 16.09.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 21 235 350,00 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 17.09.2021
Czytany 146 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  17.09.2021 - 12:22