Obwieszczenie o postęp. na wniosek TAP Kutno Sp. z o.o., w Kutnie, o wyd.pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastos.procesów chem., nieorganicznych substancji chemicznych: pięciowodnego siarczanu miedzi w Kutnie

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu na wniosek TAP Kutno Sp. z o.o., w Kutnie, o wydanie pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nieorganicznych substancji chemicznych: pięciowodnego siarczanu miedzi (z przeznaczeniem paszowym lub technicznym, przy wykorzystaniu granulatu miedzi metalicznej pochodzącego z procesu odzysku przeprowadzanego przez podmioty trzecie funkcjonujące poza poza terenem niniejszego Zakładu), na działkach o nr ewid. 147/19, 148/12 przy ul. Poprzecznej 5 w Kutnie, pow. kutnowski, woj. łódzkie.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 11.10.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 123 razy
Osoba publikująca :  Małgorzata Lewicka
Data publikacji:  11.10.2021 - 14:21