Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18.06.2007 r., znak: SR.VII-K/6617-2/PZ/64/2007, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 3.12.2014 r., znak: RŚVI.7222.234.2014.ML

Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 18 czerwca 2007 r., znak: SR.VII-K/6617-2/PZ/64/2007, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2014 r., znak: RŚVI.7222.234.2014.ML, w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu, zlokalizowanej w miejscowości Michowice 6, gm. Głuchów, powiat skierniewicki.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.10.2021

Pobierz załącznik:

Czytany 70 razy
Osoba publikująca :  Anna Wilkońska
Data publikacji:  22.10.2021 - 12:07