Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania A1 Stryków - Tuszyn na środowisko

Informuję, iż  21 czerwca 2021 r. Marszałek Województwa Łódzkiego wydał decyzję nakładającą na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Stryków – Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950), niniejsza decyzja stała się ostateczna dnia 27.07.2021 r.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.11.2021
Czytany 36 razy
Osoba publikująca :  Anna Urban
Data publikacji:  22.11.2021 - 11:59
Osoba modyfikująca: Anna Urban
Ostatnio zmieniany: 23.11.2021 - 12:10