Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/21

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/21, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Brzezinach” złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.  w Brzezinach uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.01.2022
Czytany 139 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  31.01.2022 - 08:49