Wybór do dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/21, Działanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/21, pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21’’   złożony przez Powiat Pabianicki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 77/22 z dnia 01.02.2022 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 019 070,43 PLN.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 02.02.2022
Czytany 138 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  02.02.2022 - 14:47