Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-005/21

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/21, pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin” złożony przez Gminę Dmosin uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 03.02.2022
Czytany 147 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  03.02.2022 - 15:38