Podniesienie dofinansowania projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr RPLD. 04.01.01-IP.03-10-001/21, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

Projekt nr RPLD.04.01.01-10-0001/21, pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”, złożony przez Gminę Pabianice Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 738/22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 950 000,00 PLN (w tym z EFRR 1 950 000,00 PLN) do kwoty 2 400 00,00 PLN (w tym z EFRR 2 400 00,00 PLN).

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 10.08.2022
Czytany 67 razy
Osoba publikująca :  Maciej Kaleta
Data publikacji:  10.08.2022 - 12:50
Osoba modyfikująca: Maciej Kaleta
Ostatnio zmieniany: 10.08.2022 - 12:52